Bóg

Bóg jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem,
Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym,
Bóg jest Trójcą Przenajświętszą,
Bóg jest Drogą, Prawdą i Życiem,
Bóg jest Najświętszy,
Bóg jest Miłością,
Bóg jest Najmądrzejszy, mądrością niepojętą i nieskończoną,
Bóg jest Jedynym Panem Wiecznej Chwały,
Bóg jest Wieczny i niewyobrażalnie doskonały,
najwznioślejsze słowa nigdy tego nie oddadzą.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://adonai.pl

Niepojęty Boże

Niepojęty Boże,
niezgłębiony miłości dworze,
niedosięgniony w doskonałości,
nieogarniony w mądrości,

O niepojęty Boże,
Miłosierdzie Twoje większe niż gwiazd morze,
Miłość Twoja słodka i subtelna jak utulenie lekkości,
a jednocześnie paląca niczym nieugaszony żar namiętności,

Mądrość Twoja nieosiągalna,
od krańca aż do krańca niepoznawalności,
Sprawiedliwość Twoja surowa,
ale przed nią miłosierdzie gości,

O niepojęty Majestacie,
w koronie miłości królujesz,
w blasku czystości miłujesz,
na dwór Niebieski swoje dzieci przyjmujesz,
w swej potędze, pokorności i prostocie serca pełnej krasie,

Chwała Twoja się powiększa sama,
od czasów Ewy i Adama,
chwała Twoja nie zna końca,
serca lgną same do Ciebie,
do swego Ojca,

Światło Twoje jak grom z najczystszej czystości,
Boże – Tyś niepojęty w miłości!
potęga Twoja przeraża wszystkie umysły,
a mądrość tajemna przewyższa najwyższe szczyty,
sięga tam gdzie nic nie sięga,
nad horyzont ukryty,

Czystość Twoja zatrważa wszystkie stworzenia,
najczystsza czystość miłości płomienia,
dobroć strumieniami się wylewa,
uśmiech Twój Niebiosa radością zalewa,

łaskami obdarowujesz, oddajesz je za darmo,
nic nie chcesz w zamian, niczego nie pragnąc,
Boże – Tyś niepojęty, Król ziemi i Nieba,
a moja dusza to sama nędza i bieda.

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://taylorjoy.files.wordpress.com

O sprawiedliwości Boża

Za dobre wynagradzasz,
a za złe – karzesz,
przed Sobą jednak,
miłosierdzie okażesz,

O sprawiedliwości Boża!
któraś miłości jest wyrazem,
Ty rozdzielasz równo,
boś w mądrości, zarazem,

O sprawiedliwości Boża!
ile tu nieprawości,
na ziemi naszej,
ile niegodziwości,
- ostatniej,

O sprawiedliwości Boża,
przebacz nam nasze grzechy,
wybacz nam naszą winę,
ze stuleci,

O sprawiedliwości Boża,
wstrzymaj swój miecz nad nami,
naucz nas jak wygrać z grzechami,
i podążać prawymi ścieżkami,

O Opatrzności Boża,
w potędze mocy,
racz ująć dzieci Swoje,
nim nieprzyjaciel je zaskoczy.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.ingod.pl

O mądrości Boża

O mądrości Boża!
Zachowująca wszystko w harmonii,
Boska skarbnico wiedzy,
dzierżąca wszechświat w swej dłoni,

Tyś niepojęta,
klejnocie boski,
Tyś nieprzenikniona,
w swej właściwości,

Z tajemnego źródła,
Twej doskonałości,
pochodzi Twe Słowo,
- Żywe, pełne mocy Słowo mądrości.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.chambersburgbible.com

Boża nieskończoność

Boża jest nieskończoność,
bowiem Bóg jest nieskończony,
Jego jest nieskończone miłosierdzie,
rozciągnięte na wszystkie świata strony,

Nieskończona jest Jego dobroć,
w wieczności i w codzienności,
Jego jest nieskończona mądrość,
objawiająca się w Bożej Opatrzności,

Nieskończona jest Jego Świętość,
oraz Jego potęga i wielkość,
Boża jest nieskończoność,
a więc także i Jego piękność,

Nie zgłębi Boga żaden umysł,
ni ziemski ni anielski do końca,
bo prawdziwa doskonałość jest niekończąca.

Chwała Tobie, Boże Wszechmogący!

Zdjęcie pochodzi ze strony: soundofheart.org

Bóg żywy

Bóg jest żywy,
Jedyny wieczny, prawdziwy,
W dobroci swej miłościwy,
Obecny wszędzie,
a więc teraz i tu,
wtedy – też, i w przyszłości – już,
Bóg jest życiem,
zatem jest tu i tam,
jest we mnie, jest w tobie,
jest wszędzie – gdzie dobro trwa,
Co jest stworzone pochodzi od Boga,
On Jedyny Jest który jest,
poza Nim niebyt jest – nicości trwoga,
Nie ma nikogo prócz Niego,
to On wszystko stworzył,
Światłość i ciemność rozdzielił,
Człowieka na ziemi położył,
On Jedyny Jest który jest – Bóg żywy,
Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty,
Wielki Przenajświętszy Majestat Prawdziwy,
O Boże mój, bądźże uwielbiony na wieki wieków!