Brudna dusza

Dusza moja jest brudna,
Jakby pokryta czarnym osadem,
Grzechem zatruta,
pychy jadem,

Dusza moja nie jest czysta,
Atakuje mnie wróg,
Tylko miłość ognista,
Może przetrwać ten bój,

Dusza moja spowita grzechem,
Zasłoną ciemności,
Buntuje się sama przeciw sobie,
W środku zwalczają się przeciwności,

Dusza moja jest brudna,
Czasem nie widać słońca,
A droga jeszcze długa,
do domu Ojca.

Zdjęcie: Black soul – Foto Giovanni Dall’Orto
Zdjęcie pochodzi ze strony: commons.wikimedia.org

Boga szukaj w sercu

Boga szukaj w sercu,
nie wśród świata zgiełku,
przebywa On w Tobie,
zrób mu miejsce,
pozwól oddychać w sobie,

Boga szukaj w sercu,
tam głęboko,
sam poczujesz,
ofiaruj mu miłość, wiarę, ufność,
a zrozumiesz,

Boga szukaj w sercu,
planuj z Nim każdy dzień,
módl się nieustannie,
uwierz, kochaj Go i nadzieję miej.

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://i0.wp.com

W łagodności spowitej blaskiem

W łagodności spowitej blaskiem,
narodzonym na nowo,
w miłości niebiańskiej,
wypalony Twój owoc,

w delikatności doskonałej,
w mądrości niewyobrażalnej,
w miłości niewyrażalnej,
utworzony każdy,

W doskonałości z doskonałości doskonałej,
w Świętości ze Świętości Świętej,
niepojmowalnej,
Jesteś.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://vignette4.wikia.nocookie.net

Jak to jest?

 

Jak to jest,
Stanąć przed Tobą Panie?
Widzieć wszystkie swoje grzechy jasno,
jak w źródlanym oceanie,

Jak to jest,
Stanąć przed Tobą Panie?
Widzieć całą swoją nędzę wyraźnie,
w czystej panoramie,

Jak to jest,
Stanąć przed Tobą Panie?
Odczuwać radość zarazem,
że mnie kochasz pomimo mojej nędzy nieustannie.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://c.wrzuta.pl

Im bardziej uniżony

Im bardziej uniżony,
tym większa radość,
tym prawdziwsza,
choć widzę swoją marność,

Im bardziej uniżony,
tym bliżej Ciebie Panie,
im niżej jestem,
tym więcej się schylasz dla mnie,

O! Jaka to niepojęta łaska!
Jaka niepojęta jest Twoja dobroć Boże,
jak niepojęte jest Twoje miłosierdzie,
jak gwiazd morze,

Im bardziej uniżony jestem,
tym większa radość,
bo tym bliżej jestem światła,
i tym większą mam w duszy stałość.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://catholicleader.com.au

O Mszo Święto cudzie nieustanny

O Mszo Święto cudzie nieustanny,
Ty pamiętasz rany i krew Odkupiciela,
w Tobie każdy cierń wytarty,
O Mszo Święto cudzie nieustanny,
Ty pamiętasz miłość Stworzyciela,
w Tobie skarb zawarty,
O Mszo Święto cudzie nieustanny,
Ty znasz cenę odkupienia
- za grzech starty.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://kramer.blog.deon.pl

Wiersz

Dziś piszę do Ciebie wiersz,
mój Wszechmogący Boże,
ratuj moje siostry i braci,
bo Ty wszystko możesz,

Jedynie Ty,
Królu Nieba i Ziemi,
Ty, możesz wszystko zmienić,

Ja jestem mniej niż nic,
pracuje w Twej winnicy,
i piszę teraz do Ciebie wiersz,
skrycie, w tajemnicy,

Widzę ile jest zła,
ilu się gubi,
chciałbym ratować,
tych biednych ludzi,

Wszechmogący Boże, Jedynie Ty,
który wszystko możesz,
ofiaruję Ci duszę czystą,
wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię ponad wszystko.

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://globe-views.com

Wierzę, że ta siła Panie

Wierzę, że ta siła Panie,
- ta siła miłości,
potrafi wszystko,
potrafi wyrwać zagubione owce z ciemności,

Wierzę, że ta siła Panie,
- ta siła miłości,
Ona jest najpotężniejsza,
Twe Światło boskości,

Wierzę, że ta siła Panie,
- ta siła miłości,
Uderzy na ziemię jak grom,
i rozproszy mroku ciemności,

Wierzę, że ta siła Panie,
- ta siła miłości,
Potrafi wszystko,
Potrafi zawrócić owce z drogi nicości.

Boże mój, badźże Umiłowany na wieki wieków!

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.radioesperanza.mx